Organizatori obrazovanja odraslih objavlјuju konkurse nezavisno od školske godine, tako da se upis vrši cijele godine. Ovdje možete vidjeti koji organizatori obrazovanja odraslih imaju trenutno otvoren konkurs i za koja zanimanja.
Konkursi