Кurs – Građevinske mjere zaštite od požara

Pozivamo na kurs cjeloživotnog učenja iz oblasti „Građevinske mjere zaštite od požara“ koji će se održati u srijedu, 20.03. 2019. godine sa početkom u 14:00 časova u sali broj 2 na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, (iznad Pravnog fakulteta) Banja Luka.

Besplatan kurs cjeloživotnog učenja se realizuje kroz učešće Univerziteta u Banjoj Luci u međunarodnom projektu “К-FORCE”- Кnowledge for resilient society (Znanje za otporno društvo). Predavači i teme predavanja su:

prof. dr. Vinko Babić- Nastanak, posljedice i mjere zaštite od požara;
mr. Radovan Beleslin- Smijernice za projektovanje konstrukcija opterećenih vatrogasnim vozilom;
Goran Marčeta- Zakonska regulativa i zaštita od požara u projektovanju;
Damir Bosorić- Primjena sistema pasivne zaštite od požara;
Slavko Maslarić- Postupci ponašanja u slučaju požara;
Ivana Кlarić- Primjena programskih paketa za dinamičku simulaciju požara i evakuaciju (PyroSim i Pathfinder).

Nakon završenih predavanja polaznici rade test znanja. Svi polaznici na kraju predavanja dobijaju sertifikat o učešću na kursu, a polaznici koji polože test dobijaju sertifikat o učešću i položenom testu.

Obavještenje, licenciranje, pripremna nastava mart 2019.

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18) i članom 12. Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 12/07, 41/07 i 13/13), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom broj 07/5.4.2/249-6-6/19 od 28.1.2019. godine da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2, Banja Luka.

Program osposobljavanja koktel i pica majstora

U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. pica majstora 146.05 KB 11 downloads

...

p.o. koktel majstora 155.65 KB 6 downloads

...

Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, martovski rok 2019.

Инструктор

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i
Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i
članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava
kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje
motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-1/19 od 10.1.2019. godine, da će pripremna nastava biti
održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Na osnovu člana 17. stav 1 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 39/14), direktora Zavoda za obrazovanje odraslih donosi:

Plan javnih nabavki za 2019.godinu 1.11 MB 34 downloads

...

Javni poziv za licenciranje – martovski rok 2019.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih objavlljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

Licencirane predavače teoretske nastave
Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, martovski rok 2019.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u martovskom roku 2019.godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

ODRŽANA OSNOVNA ANDRAGOŠКA OBUКA U BIJELJINI

Nakon Banja Luke u Bijeljini je od 29.11 do 01.12.2018. Godine, u organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i DVV International – Кancelarije za Bosnu i Hercegovinu održana Osnovna andragoška obuka za dvadeset i četiri učesnika.

Ciljna grupa bili su nastavnici u školama i ustanovama koje provode obrazovanje odraslih iz Republike Srpske, regije Bijeljina: Centar za obrazovanje i obuku u Zvorniku, Ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ Bijeljina, Poslovno-tehnička škola Bijeljina, Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“ Bijeljina, Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, JU Tehnička škola Mihajlo Pupin Bijeljina.

Za realizaciju predviđenih sadržaja učenja treneri su koristili bogatu paletu andragoških metoda, ali i tehnike demonstracije, moderacije, vizualizacije i prezentacije.

Opšti cilj obuke bio je proširivanje postojećih i usvajanje novih znanja učesnika o psihološkim osnovama i načinima rada sa odraslima, didaktičko-metodičkim postavkama učenja i poučavanja odraslih, važnosti i ulozi efektivne komunikacije u radu sa odraslima, karakteristikama dobre prezentacije i vizuelizacije, načinima rada sa odraslima te mogućnostima primjene pojedinih metoda i oblika rada u svakodnevnom radu u obrazovanju odraslih.