U BANJALUCI OTVOREN POLIGON ZA OBUKU VOZAČA

 

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve grada Banja Luka prepoznata je važnost izgradnje posebne površine – poligona za praktični dio osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila, te je 09.11.2018. godine otvoren novoizgrađeni poligon za obuku kandidata koji će moći da koriste sve auto-škole u cilju što kvalitetnije početne obuke kandidata.
U skladu sa zakonom na ovoj površini previđeno je upoznavanje s vozilom, priprema vozila za vožnju, učenje osnovnih elemenata vožnje (polazak, kočenje i zaustavljanje, promjena stepena prijenosa, promjena smjera vožnje, vožnja unazad i polukružno okretanje).
Poligon odgovara zahtjevima svih kategorija vozila, a pored postavljene vertikalne signalizacije (16 saobraćajnih znakova) i iscrtane horizontalne saobraćajne signalizacije, postavljena je i mala kružna raskrsnica od montažnih elemenata, koja će svakako olakšati kandidatima uključivanje u saobraćajne tokove u realnim uslovima, a time dati i direktan doprinos poboljšanju bezbjednosti saobraćaja na području ove lokalne zajednice.

ODRŽANA OSNOVNA ANDRAGOŠKA OBUKA

U Banjaluci je od 25. do 27. oktobra 2018. Godine, u organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i DVV International – Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu održana Osnovna andragoška obuka za dvadeset i jednog učesnika.

Ciljna grupa bili su nastavnici u školama i ustanovama koje provode obrazovanje odraslih iz Republike Srpske, regije Banjaluka: Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ (4 polaznika), JU Poljoprivredna škola Banjaluka (2 polaznika), JU Mašinska škola Prijedor (3 polaznika), SC „Gaudeamus“ Banjaluka (2 polaznika), JU Radnički Univerzitet Banjaluka (2 polaznika), Škola za obrazovanje odraslih „Primus – edu“ Gradiška (2 polaznika), SŠC „Gemit Apeiron“ Banjaluka (2 polaznika), Škola za obrazovanje odraslih „Optimus – NUBL“ Banjaluka (1 polaznik), JU SŠC Prijedor (3 polaznika), od toga 14 žena i 7 muškarca.

Za realizaciju predviđenih sadržaja učenja treneri su koristili bogatu paletu andragoških metoda, ali i tehnike demonstracije, moderacije, vizualizacije i prezentacije.

Opšti cilj obuke bio je proširivanje postojećih i usvajanje novih znanja učesnika o psihološkim osnovama i načinima rada sa odraslima, didaktičko-metodičkim postavkama učenja i poučavanja odraslih, važnosti i ulozi efektivne komunikacije u radu sa odraslima, karakteristikama dobre prezentacije i vizuelizacije, načinima rada sa odraslima te mogućnostima primjene pojedinih metoda i oblika rada u svakodnevnom radu u obrazovanju odraslih

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila 23.10.2018.

Zakon i pravilnici

U Službenom glasniku broj 74. od 23.10.2018.godine izašao je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila.

Obavještenje, licenciranje, pripremna nastava septembar 2018.

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18) i članom 12. Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 12/07, 41/07 i 13/13), Zavod za obrazovanje odraslih obavješava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2, Banja Luka:

Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, septembarski rok 2018.

Инструктор

Na osnovu člana 181. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 8/17) i članova 2, 3,4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-35/18 od 10.9.2018. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

POZIV NA STRUČNO USAVRŠAVANJE za instruktore, liceпcirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom

Obavještavamo vas da Saobraćajni fakultet Doboj, uz saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, dana 13.10. 2018. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, organizuje Stučno usavršavanje pod nazivom „Značaj i uloga saobraćajne signalizacije u obuci vozača i njen uticaj na bezbjednost saobraćaja“ i „Način i obaveze poštivanja „zaustavne linije“ i „linije preglednosti““za instruktore, licencirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.
Zainteresovani učesnici će Uvjerenja o učešću moći koristiti kao dokaz o izvršenoj obavezi usavršavanja prilikom produžavanja važnosti instruktorskih dozvola ili licenci kod Zavoda za obrazovanje odraslih.
Kotizacija za učešće iznosi 50 KM.
Pozivamo zainteresovane da prijave izvrše do 12.10.2017. god. na tel. 053/200/103 ili na e-mail saob.fak@teol.net.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, septembarski rok 2018.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u septembarskom roku 2018.godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Javni poziv za licenciranje – septembarski rok 2018.

Zavod za obrazovanje odraslih objavlljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

Licencirane predavače teoretske nastave
Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

OBAVJEŠTENJE ZA AUTO-ŠKOLE

29.8.2018.godine
U skladu sa članom 18. stav 2. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 46/12 i 12/18) obavještavamo vas da je neophodno da blagovremeno dostavite cjenovnike na ovjeru, budući da isti neće biti retroaktivno ovjereni, a njihova primjena će biti moguća samo nakon datuma ovjere.

Javni poziv za program osposobljavanja za profesionalnog vozača

Saobraćajni fakultet Doboj raspisuje javni poziv za upis polaznika na javno-važeći Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 13/18).

a vezano za javni poziv Zavoda za zapošljavanje:

http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf