Pripremna nastava za instruktorske ispite – septembar 2017.

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava Kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-26/17 od 28.8.2017. godine, da će pripremna nastava biti održana po planu koji je predviđen ovim javnim pozivom. Prisustvo pripremnoj nastavi je obavezno za sve kandidate, a kandidati svoje prisustvo potvrđuju potpisom. Predavanja će biti održana prema rasporedu koji je objavljen u Javnom pozivu.

Javni poziv za licenciranje – oktobarski rok 2017.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

  1. Licencirane predavače teoretske nastave
  2. Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
  3. Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – septembar 2017.

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje u septembarskom roku 2017.godine

Program osposobljavanja za konstruktora i modelara muške i ženske konfekcije

U Službenom glasniku broj 43 od 8. maja 2017.godine izašao je program osposobljavanja za kontruktora i modelara ženske konfekcije.

Obavještenje za pripremnu nastavu za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (junski rok 2017.)

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-12/17 od 10.4.2017. godine, da će pripremna nastava biti održana po planu koji je predviđen Javnim pozivom. Raspored predavanja:

Stručno usavršavanje maj 2017

Na osnovu Saglasnosti Zavoda za obrazovanje odraslih, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07/5.4.1/034-56/17 od 23.01.2017. godine Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava :
JAVNI POZIV
STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM.

Poziv na seminar maj 2017 62.64 KB 2 downloads

...

Stručno usavršavanje maj 2017 1.54 MB 2 downloads

...

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – jun 2017.

Obavještenje za ispitne rokove, licenciranje, mart 2017

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom da će ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2 Banja Luka u tri ispitna roka:

 

OBAVJEŠTENJE ZA C, CE, D i DE kategorije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 8/17) koji je stupio na snagu 15.02.2017. godine propisani su novi uslovi za upravljanje motornim vozilom C, CE, D i DE kategorije.
Na osnovu tumačenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine broj 03-04-02-1-506-1/17 od 28.02.2017. godine, koje je Zavodu dostavljeno 10.03.2017. godine, svim kandidatima koji su započeli proces osposobljavanja i polaganja vozačkog ispita prije 15.02.2017. godine biće omogućeno da završe započeti proces polaganja vozačkog ispita.

Obavještenje, pripremna nastava, martovski rok 2017.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom da će pripremna nastava biti održana u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2 Banja Luka, u jednom danu i to u petak, 3. marta 2017. godine. Prisustvo pripremnoj nastavi je obavezno.