POZIV NA STRUČNO USAVRŠAVANJE za instruktore, liceпcirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom

Obavještavamo vas da Saobraćajпi fakultet Doboj, uz saglasпost Zavoda za obrazovaпje
odraslih RepuЬlike Srpske, dапа 06.10. 2018. godine па Saobraćajпom fakultetu u Doboju,
orgaпizuje Stučno usavršavanje pod nazivom “Značaj i uloga saobraćajne signalizacije u obuci
vozača i njen uticaj па bezbjednost saobraćaja” i “Način i obaveze poštivanja “zaustavne linije” i
“linije preglednosti” za instruktore, liceпcirane predavače teoretske nastave, ispitivače
teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, septembarski rok 2018.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u septembarskom roku 2018.godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Javni poziv za licenciranje – septembarski rok 2018.

Zavod za obrazovanje odraslih objavlljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

Licencirane predavače teoretske nastave
Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

OBAVJEŠTENJE ZA AUTO-ŠKOLE

29.8.2018.godine
U skladu sa članom 18. stav 2. Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 46/12 i 12/18) obavještavamo vas da je neophodno da blagovremeno dostavite cjenovnike na ovjeru, budući da isti neće biti retroaktivno ovjereni, a njihova primjena će biti moguća samo nakon datuma ovjere.

Javni poziv za program osposobljavanja za profesionalnog vozača

Saobraćajni fakultet Doboj raspisuje javni poziv za upis polaznika na javno-važeći Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 13/18).

a vezano za javni poziv Zavoda za zapošljavanje:

http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf

Obavještenje, pripremna nastava, instruktorski ispiti, jun 2018.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, junski rok 2018

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u junskom roku 2018.godine.

Stručno usavršavanje april 2018.

Na osnovu Saglasnosti Zavoda za obrazovanje odraslih, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07/5.4.1/034-112/18 od 19.03.2018. godine Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava :
JAVNI POZIV
STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Termini za polaganje ispita, licenciranje 3. rok, mart 2018.godine

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja, da će ispiti za dodjelu licence biti održani u 3. ispitnom roku, 30. marta 2018. godine u Ispitnom centru za polaganje vozačkih ispita, u sljedećim terminima: