Program osposobljavanja koktel i pica majstora

U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. pica majstora 146.05 KB 22 downloads

...

p.o. koktel majstora 155.65 KB 11 downloads

...

ODRŽANA OSNOVNA ANDRAGOŠКA OBUКA U BIJELJINI

Nakon Banja Luke u Bijeljini je od 29.11 do 01.12.2018. Godine, u organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i DVV International – Кancelarije za Bosnu i Hercegovinu održana Osnovna andragoška obuka za dvadeset i četiri učesnika.

Ciljna grupa bili su nastavnici u školama i ustanovama koje provode obrazovanje odraslih iz Republike Srpske, regije Bijeljina: Centar za obrazovanje i obuku u Zvorniku, Ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ Bijeljina, Poslovno-tehnička škola Bijeljina, Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“ Bijeljina, Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, JU Tehnička škola Mihajlo Pupin Bijeljina.

Za realizaciju predviđenih sadržaja učenja treneri su koristili bogatu paletu andragoških metoda, ali i tehnike demonstracije, moderacije, vizualizacije i prezentacije.

Opšti cilj obuke bio je proširivanje postojećih i usvajanje novih znanja učesnika o psihološkim osnovama i načinima rada sa odraslima, didaktičko-metodičkim postavkama učenja i poučavanja odraslih, važnosti i ulozi efektivne komunikacije u radu sa odraslima, karakteristikama dobre prezentacije i vizuelizacije, načinima rada sa odraslima te mogućnostima primjene pojedinih metoda i oblika rada u svakodnevnom radu u obrazovanju odraslih.

Predstavnici Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske na Završnoj konferenciji EPALE BiH

U Bijeljini, u etno selu Stanišići, 13. i 14. novembra održana je završna konferencija u okviru projekta Elektronske platforme za obrazovanje odraslih (EPALE) koji podržava EU.
Tokom konferencije predstavljeni su rezultati EPALE projekta u BiH, te rezultati rada EPALE timova iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Istaknuti stručnjaci iz oblasti obrazovanja odraslih, među kojima su i predstavnici Zavoda, informisali su učesnike o svojim iskustvima koja bi mogla biti u funkciji sticanja novih andragoških znanja i vještina, s ciljem podizanja kvaliteta rada na viši nivo i višeg stepena organizovanja i izvođenja obrazovanja odraslih.
Dio konferencije je bio posvećen obrazovanju odraslih na izdržavanju kaznenih sankcija, te mogućnosti primjene u BiH.
Završetak Konferencije je obilježila diskusija i Zaključci o temama ove konferencije.

ODRŽANA OSNOVNA ANDRAGOŠKA OBUKA

U Banjaluci je od 25. do 27. oktobra 2018. Godine, u organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i DVV International – Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu održana Osnovna andragoška obuka za dvadeset i jednog učesnika.

Ciljna grupa bili su nastavnici u školama i ustanovama koje provode obrazovanje odraslih iz Republike Srpske, regije Banjaluka: Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ (4 polaznika), JU Poljoprivredna škola Banjaluka (2 polaznika), JU Mašinska škola Prijedor (3 polaznika), SC „Gaudeamus“ Banjaluka (2 polaznika), JU Radnički Univerzitet Banjaluka (2 polaznika), Škola za obrazovanje odraslih „Primus – edu“ Gradiška (2 polaznika), SŠC „Gemit Apeiron“ Banjaluka (2 polaznika), Škola za obrazovanje odraslih „Optimus – NUBL“ Banjaluka (1 polaznik), JU SŠC Prijedor (3 polaznika), od toga 14 žena i 7 muškarca.

Za realizaciju predviđenih sadržaja učenja treneri su koristili bogatu paletu andragoških metoda, ali i tehnike demonstracije, moderacije, vizualizacije i prezentacije.

Opšti cilj obuke bio je proširivanje postojećih i usvajanje novih znanja učesnika o psihološkim osnovama i načinima rada sa odraslima, didaktičko-metodičkim postavkama učenja i poučavanja odraslih, važnosti i ulozi efektivne komunikacije u radu sa odraslima, karakteristikama dobre prezentacije i vizuelizacije, načinima rada sa odraslima te mogućnostima primjene pojedinih metoda i oblika rada u svakodnevnom radu u obrazovanju odraslih

Programi osposobljavanja za mehatroničara i CNC operatera

U službenom glasniku broj 87 od 21.septembra 2017 objavljeni su programi osposobljavanja za mehatroničara i CNC programera.

 

Program osposobljavanja za CNC programera 202.48 KB 64 downloads

...

Program osposobljavanja mehatroničara 211.53 KB 50 downloads

...

Program osposobljavanja za konstruktora i modelara muške i ženske konfekcije

U Službenom glasniku broj 43 od 8. maja 2017.godine izašao je program osposobljavanja za kontruktora i modelara ženske konfekcije.

Prog. usavršavanja zubno-stomatoloških tehničara za rad u zubnoj protetici

U Službenom glasniku broj 111/14. izašao je Program usavršavanja zubno-stomatoloških tehničara za rad u zubnoj protetici