Program osposobljavanja koktel i pica majstora

U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. pica majstora 146.05 KB 17 downloads

...

p.o. koktel majstora 155.65 KB 7 downloads

...

Programi osposobljavanja za mehatroničara i CNC operatera

U službenom glasniku broj 87 od 21.septembra 2017 objavljeni su programi osposobljavanja za mehatroničara i CNC programera.

 

Program osposobljavanja za CNC programera 202.48 KB 63 downloads

...

Program osposobljavanja mehatroničara 211.53 KB 50 downloads

...

Program osposobljavanja za konstruktora i modelara muške i ženske konfekcije

U Službenom glasniku broj 43 od 8. maja 2017.godine izašao je program osposobljavanja za kontruktora i modelara ženske konfekcije.

Novi programi za osposobljavanje

U Službenim glasnicima Republike Srpske broj 017 i 018 iz 2014.godine objavlјeni su:

Program osposobljavanja za tapetara 150.91 KB 15 downloads

...

Program osposobljavanja za lakirera 152.73 KB 7 downloads

...