Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, junski rok 2019.

Инструктор

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-34/19 od 25.3.2019. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, junski rok 2019.godine

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u junskom roku 2019.godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Obavještenje, licenciranje, pripremna nastava mart 2019.

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18) i članom 12. Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 12/07, 41/07 i 13/13), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom broj 07/5.4.2/249-6-6/19 od 28.1.2019. godine da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2, Banja Luka.

Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, martovski rok 2019.

Инструктор

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i
Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 i 9/18) i
članova 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava
kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje
motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-1/19 od 10.1.2019. godine, da će pripremna nastava biti
održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

Javni poziv za licenciranje – martovski rok 2019.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih objavlljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

Licencirane predavače teoretske nastave
Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, martovski rok 2019.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u martovskom roku 2019.godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email j.vucic@mpoo.org ili na telefon 051/228-282.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila 23.10.2018.

Zakon i pravilnici

U Službenom glasniku broj 74. od 23.10.2018.godine izašao je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila.

Obavještenje, licenciranje, pripremna nastava septembar 2018.

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18) i članom 12. Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 12/07, 41/07 i 13/13), Zavod za obrazovanje odraslih obavješava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2, Banja Luka:

Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, septembarski rok 2018.

Инструктор

Na osnovu člana 181. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 8/17) i članova 2, 3,4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-35/18 od 10.9.2018. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.

POZIV NA STRUČNO USAVRŠAVANJE za instruktore, liceпcirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom

Obavještavamo vas da Saobraćajni fakultet Doboj, uz saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, dana 13.10. 2018. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, organizuje Stučno usavršavanje pod nazivom „Značaj i uloga saobraćajne signalizacije u obuci vozača i njen uticaj na bezbjednost saobraćaja“ i „Način i obaveze poštivanja „zaustavne linije“ i „linije preglednosti““za instruktore, licencirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.
Zainteresovani učesnici će Uvjerenja o učešću moći koristiti kao dokaz o izvršenoj obavezi usavršavanja prilikom produžavanja važnosti instruktorskih dozvola ili licenci kod Zavoda za obrazovanje odraslih.
Kotizacija za učešće iznosi 50 KM.
Pozivamo zainteresovane da prijave izvrše do 12.10.2017. god. na tel. 053/200/103 ili na e-mail saob.fak@teol.net.