Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – januar 2018.

Инструктор

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – januar 2018.

Stručno usavršavanje Banja Luka, decembar 2017.

Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava :

JAVNI POZIV
STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Termini za polaganje instruktorskih ispita – 2. ispitni rok

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, da će ispiti u 2. ispitnom roku biti održani prema sljedećem rasporedu:

Instruktori vožnje – Termini za polaganje ispita iz poznavanja propisa i pedagogije 1. ispitni rok

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila, da će ispiti iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i
pedagogije biti održani u 1. ispitnom roku, 16.10.2017. godine u sljedećim terminima:

Stručno usavršavanje, Doboj oktobar 2017.

P O Z I V    N A     S T R U Č N O    U S A V R Š A V A NJ E

Obavještavamo vas  da Saobraćajni fakultet Doboj, uz saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, dana 21.10. 2017. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, organizuje Stučno usavršavanje pod nazivom „Najčešće greške koje čine mladi vozači, te razvijanje tehnika predviđanja opasnosti, preduzimanje mjera radi smanjivanja rizika od nastanka opasnosti i održavanja pažnje kod kandidata za vozače i trenutno stanje i prijedlog izmjena pravnih akata koji regulišu oblast osposobljavanja kandidata i polaganja vozačkih ispita“za instruktore, licencirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Stručno usavršavanje Doboj oktobar 2017. 399.11 KB 178 downloads

...

Pripremna nastava za licenciranje, oktobar 2017.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom da će pripremna nastava i ispiti za dodjelu licence biti održani u prostorijama Ispitnog centra Banja Luka, Đure Daničića broj 2 Banja Luka kako slijedi:

Pripremna nastava za instruktorske ispite – septembar 2017.

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava Kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-26/17 od 28.8.2017. godine, da će pripremna nastava biti održana po planu koji je predviđen ovim javnim pozivom. Prisustvo pripremnoj nastavi je obavezno za sve kandidate, a kandidati svoje prisustvo potvrđuju potpisom. Predavanja će biti održana prema rasporedu koji je objavljen u Javnom pozivu.

Javni poziv za licenciranje – oktobarski rok 2017.

лиценцирање

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za polaganje ispita za:

  1. Licencirane predavače teoretske nastave
  2. Licencirane ispitivače teoretskog dijela ispita
  3. Licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – septembar 2017.

Instruktor

Zavod za obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje u septembarskom roku 2017.godine

Obavještenje za pripremnu nastavu za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (junski rok 2017.)

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-12/17 od 10.4.2017. godine, da će pripremna nastava biti održana po planu koji je predviđen Javnim pozivom. Raspored predavanja: