Zavod za obrazovanje postao član EAEA

Члан ЕАЕА

Na Generalnoj skupštini za 2011. god. Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) pod nazivom „Svijet vrijedan živlјenja – obrazovanje odraslih i učenje kao klјuč za održivi razvoj“, koja je održana od 14-16.juna u Malmeu, Švedska, Zavod za obrazovanje odraslih je dobio status pridruženog člana ove asocijacije.

Члан ЕАЕА

slika prva

ucenik2
ucenik2

Образовање одраслих важна је компонента система цјеложивотног учења. Генерална је конференција UNESCO-а 1976. године концепт образовања одраслих дефинисала на начин да укључује скуп свих организованих образовних процеса, садржаја, разина и метода, без обзира на то наставља ли кандидат или мијења започето школовање, развија своје способности и проширује знање или побољшава своје техничке или стручне квалификације. Такве активности мијењају ставове или понашање у перспективи личног развоја појединца и у перспективи учешћа у уравнотеженом и независном социјалном, економском и културном развоју.

Misija

 {slide=Misija}
Zavod za obrazovanje odraslih će ovim putem davati slјedeće informacije:

  • zakonska regulativa;
  • spisak organizatora obrazovanja odraslih koji imaju odobrenje za sprovođenje javno-važećih programa;
  • spisak i sadržaj javno-važećih programa;
  • aktuelnosti (konkursi, tenderi i javni pozivi.).

Iz domena obrazovanja u saobraćaju dostavlјaćemo: spisak auto-škola, spisak instruktora vožnje, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravlјanja motornim vozilom itd.

{/slide}

{slide=Koncepcija}
Prihvaćanje koncepcije cjeloživotnog učenja kao temelјa nacionalne strategije razvoja obrazovanja i odgoja, pretpostavlјa rekonceptualizaciju svih segmenata obrazovanja, pa tako i obrazovanja odraslih. Ono u sistemu cjeloživotne edukacije predstavlјa njegovu najekstenzivniju fazu pa je od izuzetne važnosti kako će obrazovanje odraslih u njemu biti interpretirano.
{/slide}