Statistika


{text=Do 19.9.2012.godine obrazovanje odraslih je završilo 314 polaznika. Trenutno u procesu obrazovanja odraslih ima 1219 polaznika. U programima osposoblјavanja ima 75 polaznika}

{module googleChart}