O nama

U Republici Srpskoj obrazovanje odraslih je sastavni dio sistema obrazovanja, a svoju potvrdu dobilo je donošenjem niza važnih dokumenata. Zavod za obrazovanje odraslih je osnovan kako bi pružio podršku razvoju modernog i fleksibilnog sistema obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj koji će pratiti zahtjeve tržišta rada, načela cjeloživotnog učenja i primjere najbolje prakse iz zemalja članica EU. Zavod za obrazovanje odraslih na organizovan i sistematičan način provodi obrazovanje odraslih i radi na podizanju javne svijesti o važnosti kontinuiranog profesionalnog i ličnog usavršavanja.
Osnivanje Zavoda za obrazovanje odraslih omogućeno je donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u junu 2009. godine. Zavod za obrazovanje odraslih, upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, otpočeo je sa radom u januaru 2010. godine.

U nadležnosti Zavoda je da :

 • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na oblast obrazovanja odraslih,
 • vrši analitičke i razvojne poslove u djelatnosti obrazovanja odraslih,
 • usklađuje prijedloge zainteresovanih strana,
 • priprema, prati i razvija programe obrazovanja odraslih,
 • obavlja nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih,
 • vodi bazu podataka i osigurava informacije za nadležno ministarstvo,
 • vodi Centralni registar programa, polaznika i organizatora obrazovanja odraslih,
 • utvrđuje kriterijume za uspostavljanje i sprovođenje programa obrazovanja odraslih i ocjenjuje ispunjenost uslova,
 • odobrava posebne programe obrazovanja,
 • praćenje i vrednovanje programa, kao i utvrđivanje kvaliteta programa,
 • organizuje i sprovodi stručno usavršavanje nastavnika i predavača,
 • obavlja informacijsko-dokumentacijsku i izdavačku djelatnost,
 • daje stručna mišljenja i uputstva organizatorima obrazovanja odraslih,
 • učestvuje i implementira projekte iz programa za cjeloživotno učenje,
 • vrši organizovanje i polaganje vozačkog i instruktorskog ispita i ispita za dodjelu licenci,
 • izdaje dozvole za instruktora vožnje i licence,
 • vrši kontrolu i nadzor nad sprovođenjem obuke i ispita za vozače,
 • radi druge poslove u skladu sa zakonom.

Zavod za obrazovanje odraslih

Vuka Karadžića 1
Banja Luka

 Telefon 051/228-280

 Fax : 051/227-863

 E-mail :  mpoo@mpoo.org

- Izdavanje dozvola za instruktore vožnje
Ljilјana Ajdar
Tel. 051/338-692
e-mail: lj.ajdar@mpoo.org