Obavještenje instruktorski ispiti, pripremna nastava, septembarski rok 2018.

Na osnovu člana 181. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 8/17) i članova 2, 3,4, 5, 6, 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/07), Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-35/18 od 10.9.2018. godine, da će pripremna nastava biti održana prema rasporedu koji je planiran Javnim pozivom.