Obavještenje za pripremnu nastavu za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (junski rok 2017.)

Zavod za obrazovanje odraslih obavještava kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila broj 07/5.4.2/248-5-12/17 od 10.4.2017. godine, da će pripremna nastava biti održana po planu koji je predviđen Javnim pozivom. Raspored predavanja: