ODRŽANA OSNOVNA ANDRAGOŠКA OBUКA U BIJELJINI

Nakon Banja Luke u Bijeljini je od 29.11 do 01.12.2018. Godine, u organizaciji Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i DVV International – Кancelarije za Bosnu i Hercegovinu održana Osnovna andragoška obuka za dvadeset i četiri učesnika.

Ciljna grupa bili su nastavnici u školama i ustanovama koje provode obrazovanje odraslih iz Republike Srpske, regije Bijeljina: Centar za obrazovanje i obuku u Zvorniku, Ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ Bijeljina, Poslovno-tehnička škola Bijeljina, Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“ Bijeljina, Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, JU Tehnička škola Mihajlo Pupin Bijeljina.

Za realizaciju predviđenih sadržaja učenja treneri su koristili bogatu paletu andragoških metoda, ali i tehnike demonstracije, moderacije, vizualizacije i prezentacije.

Opšti cilj obuke bio je proširivanje postojećih i usvajanje novih znanja učesnika o psihološkim osnovama i načinima rada sa odraslima, didaktičko-metodičkim postavkama učenja i poučavanja odraslih, važnosti i ulozi efektivne komunikacije u radu sa odraslima, karakteristikama dobre prezentacije i vizuelizacije, načinima rada sa odraslima te mogućnostima primjene pojedinih metoda i oblika rada u svakodnevnom radu u obrazovanju odraslih.