POZIV NA STRUČNO USAVRŠAVANJE za instruktore, liceпcirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom

Obavještavamo vas da Saobraćajni fakultet Doboj, uz saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, dana 13.10. 2018. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, organizuje Stučno usavršavanje pod nazivom „Značaj i uloga saobraćajne signalizacije u obuci vozača i njen uticaj na bezbjednost saobraćaja“ i „Način i obaveze poštivanja „zaustavne linije“ i „linije preglednosti““za instruktore, licencirane predavače teoretske nastave, ispitivače teoretskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja motornim vozilom.
Zainteresovani učesnici će Uvjerenja o učešću moći koristiti kao dokaz o izvršenoj obavezi usavršavanja prilikom produžavanja važnosti instruktorskih dozvola ili licenci kod Zavoda za obrazovanje odraslih.
Kotizacija za učešće iznosi 50 KM.
Pozivamo zainteresovane da prijave izvrše do 12.10.2017. god. na tel. 053/200/103 ili na e-mail saob.fak@teol.net.