Dokumenta

Naslov Preuzimanje
Обавјештење, лиценцирање, припремна настава март 2019.
  1 files      164 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju za vozaca motornih vozila 23.10.2018.
  1 files      430 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, instruktorski ispiti, jun 2018.
  1 files      161 downloads
Preuzimanje
Termini za polaganje ispita poznavanja propisa i pedagogije, 1. ispitni rok, instruktorski ispiti, mart 2018
  1 files      65 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o načinu organizovanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i načinu provjere poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima
  1 files      154 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila 16.02.2018.
  1 files      1260 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 06.02.2018.
  1 files      1282 downloads
Preuzimanje
Pripremna nastava, instruktorski ispiti – februar 2018.
  1 files      121 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje – martovski rok 2018.
  1 files      374 downloads
Preuzimanje
Termini za polaganje instruktorskih ispita – 2. ispitni rok
  1 files      71 downloads
Preuzimanje
Instruktori vožnje – Termini za polaganje ispita iz poznavanja propisa i pedagogije 1. ispitni rok
  1 files      56 downloads
Preuzimanje
Program rada – stručno usavršavanje Doboj oktobar 2017.
  1 files      100 downloads
Preuzimanje
Stručno usavršavanje Doboj oktobar 2017.
  1 files      205 downloads
Preuzimanje
Pripremna nastava, licenciranje, oktobar 2017
  1 files      75 downloads
Preuzimanje
2. seminar za instruktore i ispitivače Doboj 13.12.2010.
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Greške kandidata na ispitu
  1 files      80 downloads
Preuzimanje
Jeftić Aleksandar – prezentacija
  1 files      28 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o stručnom seminaru novembar,decembar 2013.godine
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
5. stručni seminar – ekološka vožnja 2013
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
5. stručni seminar – prezentacija MUP 2013
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Pregled dokumenata neophodnih za otvaranje auto-škole ili izmjenu pojedinih dijelova rješenja o ispunjavanju uslova za rad auto-škola
  1 files      118 downloads
Preuzimanje
Primjer uplatnice za upatu administrativne takse – auto škole
  1 files      152 downloads
Preuzimanje
Psihološki aspekti polaganja vozačkog ispita
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar -2
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar – 1
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
4. seminar
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Pripremna nastava instruktorski ispiti septembarski rok 2017.
  1 files      154 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 07.02.2017.
  1 files      229 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembarski rok 2017
  1 files      135 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o načinu zamjene dozvole instruktora vožnje
  1 files      95 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o načinu zamjene licence
  1 files      130 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, instruktorski ispiti martovski rok 2017.
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
Poziv na seminar maj 2017
  1 files      32 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – jun 2017.
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Preliminarni poziv za stručno usavršavanje februar – mart 2017
  1 files      15 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, pripremna nastava, martovski rok 2017.
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za pripremnu nastavu za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (junski rok 2017.)
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za ispitne rokove, licenciranje, mart 2017
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, mart 2017.
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart – april 2017.
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje – 2016.godina
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2016.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2016.
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Odgađanje pripremne nastave junski rok 2016
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje – martovski rok 2016.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Poziv za Seminar 17.12.2016.
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, instruktorski ispiti, septembarski rok 2016.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje – oktobarski rok 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje junski rok 2016
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje. oktobarski rok 2016.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje seminar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje septembar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti junski rok 2015
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje – instruktorski ispiti – septembar 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Obavještenje mart 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence februar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje juni 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2015
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Ispitni rokovi u 3. ispitnom roku 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2015
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila junski rok 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila – septembarski rok 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Instruktorski ispiti obavještenje septembar 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 19.9.2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar-oktobar 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila – martovski rok 2014
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 4.10.2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavjestenje Septembar 2013 Pdf
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv instruktorski ispiti septembar 2013
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni Poziv Mart 2013 Pdf
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje – septembar 2013.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv Jun 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2.4.2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv instruktori vožnje septembar 2012.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obrazac spisak kandidata za osposobljavanje iz poznavanja propisa
  1 files      121 downloads
Preuzimanje
Obrazac cjenovnika
  1 files      200 downloads
Preuzimanje
Prijava za polaganje ispita za vozača
  1 files      186 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje
  1 files      45 downloads
Preuzimanje
Zahtjev za izdavanje instruktorske dozvole
  1 files      153 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za instruktora vožnje
  1 files      33 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na javni poziv za licenciranje
  1 files      47 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za sticanje licence
  1 files      41 downloads
Preuzimanje
Zahtjev za izdavanje licence
  1 files      187 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila
  1 files      238 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 12.6.2012.god
  1 files      219 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o uslovima i načinu za dobijanje licence
  1 files      132 downloads
Preuzimanje
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
  1 files      124 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 18.3.2013.
  1 files      39 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila
  1 files      43 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila
  1 files      140 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila
  1 files      110 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu za dobijanje licence
  1 files      58 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 30.10.2009.
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 3.7.2007.
  1 files      24 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 14.6.2010.
  1 files      29 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o vršenju kontrole nad sprovođenjem propisa za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila
  1 files      57 downloads
Preuzimanje
Treći stručni seminar
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za seminar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Odgađanje pripremne nastave junski rok 2014
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje septembar 2013. instruktori vožnje
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje sticanje zvanja instruktora vožnje martovski rok 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za sticanje licence
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence februar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje septembarski Rok 2015.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 4 licenciranje 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje mart 2015. instruktori vožnje
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje potvrde sa seminara 2012.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti martovski rok 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 8.4.2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje septembar 2015.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 4.10.2013.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 19.9.2014.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 3 licenciranje
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2.4.2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti junski rok 2015.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 2 licenciranje 2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2016.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje juni 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar oktobar 2014.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za instruktore vožnje septembar 2012.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila junski rok 2014.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2013.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje 2016.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, septembar 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, jun 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv instruktorski ispiti septembar 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Instruktorski ispiti obavjestenje septembar 2014.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, mart 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Ispitni rokovi, instruktorski ispit u 3. ispitnom roku 2015.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni Poziv, instruktorski ispiti, mart 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje 2016.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Struktura ispitnih centara i ispitnih mjesta i opštine koje im gravitiraju
  1 files      41 downloads
Preuzimanje
Ovlašćene zdravstvene ustanove za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za vozače motornih vozila
  1 files      44 downloads
Preuzimanje
Ovlašćene zdravstvene ustanove koje će vršiti ljekarske preglede instruktora vožnje
  1 files      50 downloads
Preuzimanje
Spisak auto-škola u Republici Srpskoj
  1 files      139 downloads
Preuzimanje