Dokumenta

Naslov Preuzimanje
Plan javnih nabavki za 2017.godinu
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
2. seminar za instruktore i ispitivače Doboj 13.12.2010.
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Greške kandidata na ispitu
  1 files      63 downloads
Preuzimanje
Jeftić Aleksandar – prezentacija
  1 files      24 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o stručnom seminaru novembar,decembar 2013.godine
  1 files      1 download
Preuzimanje
5. stručni seminar – ekološka vožnja 2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
5. stručni seminar – prezentacija MUP 2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Pregled dokumenata neophodnih za otvaranje auto-škole ili izmjenu pojedinih dijelova rješenja o ispunjavanju uslova za rad auto-škola
  1 files      83 downloads
Preuzimanje
Primjer uplatnice za upatu administrativne takse – auto škole
  1 files      116 downloads
Preuzimanje
Psihološki aspekti polaganja vozačkog ispita
  1 files      15 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar -2
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar – 1
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
4. seminar
  1 files      5 downloads
Preuzimanje