Dokumenta

Naslov Preuzimanje
p.o. pica majstora
  1 files      19 downloads
Preuzimanje
p.o. koktel majstora
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
p.o. za obavljanje poslova proizvodnje sira
  1 files      28 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila
  1 files      157 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala
  1 files      159 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za CNC programera
  1 files      63 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja mehatroničara
  1 files      50 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva
  1 files      32 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za konstruktora i modelara muške i ženske konfekcije
  1 files      48 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
Programi osposobljavanja trenera terap. jahanja, za poslove štalara, trenera konja,trenera jahanja, instruktora škole jahanja
  1 files      1 download
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove pčelara
  1 files      17 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za šivača
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica
  1 files      34 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za zavarivača TIG postupkom
  1 files      24 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove vinara i vinogradara
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanjna za stolara namještaja
  1 files      27 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za zavarivača MIG-MAG postupkom
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za tapetara
  1 files      15 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja proizvođača rasada povrća i cvijeća
  1 files      22 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove molera
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove pekara
  1 files      19 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za lakirera
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove kopača u rudniku
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta
  1 files      30 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za plasteničku proizvodnju
  1 files      21 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za personalnog asistenta za lica sa motoričkim i senzornim oštećenjima
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja sakupljača gljiva
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za metalostrugara
  1 files      14 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za modelara obuće
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za konfekcionara kablovskih setova
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Programi osposobljavanje za poslove vodoinstalatera, dimnjačara, armirača, rukovaoca građevinskih mašina, tesara i zidara
  1 files      30 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za izradu gornjih dijelova obuće
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za bravara
  1 files      12 downloads
Preuzimanje