Dokumenta

Naslov Preuzimanje
2. seminar za instruktore i ispitivače Doboj 13.12.2010.
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Greške kandidata na ispitu
  1 files      80 downloads
Preuzimanje
Jeftić Aleksandar – prezentacija
  1 files      28 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o stručnom seminaru novembar,decembar 2013.godine
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
5. stručni seminar – ekološka vožnja 2013
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
5. stručni seminar – prezentacija MUP 2013
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Pregled dokumenata neophodnih za otvaranje auto-škole ili izmjenu pojedinih dijelova rješenja o ispunjavanju uslova za rad auto-škola
  1 files      118 downloads
Preuzimanje
Primjer uplatnice za upatu administrativne takse – auto škole
  1 files      152 downloads
Preuzimanje
Psihološki aspekti polaganja vozačkog ispita
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar -2
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
3. stručni seminar – 1
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
4. seminar
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Pripremna nastava instruktorski ispiti septembarski rok 2017.
  1 files      154 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva
  1 files      32 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 07.02.2017.
  1 files      229 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje i prijava – oktobarski rok 2017.
  1 files      199 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembarski rok 2017
  1 files      135 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o načinu zamjene dozvole instruktora vožnje
  1 files      95 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o načinu zamjene licence
  1 files      130 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za konstruktora i modelara muške i ženske konfekcije
  1 files      48 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, instruktorski ispiti martovski rok 2017.
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
Poziv na seminar maj 2017
  1 files      32 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje – jun 2017.
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Preliminarni poziv za stručno usavršavanje februar – mart 2017
  1 files      15 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, pripremna nastava, martovski rok 2017.
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za pripremnu nastavu za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila (junski rok 2017.)
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za ispitne rokove, licenciranje, mart 2017
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje, mart 2017.
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart – april 2017.
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje – 2016.godina
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2016.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2016.
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Odgađanje pripremne nastave junski rok 2016
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje – martovski rok 2016.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Poziv za Seminar 17.12.2016.
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, instruktorski ispiti, septembarski rok 2016.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje – oktobarski rok 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje junski rok 2016
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje. oktobarski rok 2016.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje seminar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje septembar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti junski rok 2015
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje – instruktorski ispiti – septembar 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Obavještenje mart 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence februar 2015
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje juni 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2015
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Ispitni rokovi u 3. ispitnom roku 2015
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2015
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila junski rok 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila – septembarski rok 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Instruktorski ispiti obavještenje septembar 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 19.9.2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar-oktobar 2014
  1 files      0 download
Preuzimanje
javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila – martovski rok 2014
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 4.10.2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavjestenje Septembar 2013 Pdf
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv instruktorski ispiti septembar 2013
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni Poziv Mart 2013 Pdf
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje – septembar 2013.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv Jun 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2.4.2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv instruktori vožnje septembar 2012.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obrazac spisak kandidata za osposobljavanje iz poznavanja propisa
  1 files      121 downloads
Preuzimanje
Obrazac cjenovnika
  1 files      200 downloads
Preuzimanje
Prijava za polaganje ispita za vozača
  1 files      186 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje
  1 files      45 downloads
Preuzimanje
Zahtjev za izdavanje instruktorske dozvole
  1 files      153 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za instruktora vožnje
  1 files      33 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na javni poziv za licenciranje
  1 files      47 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za sticanje licence
  1 files      41 downloads
Preuzimanje
Zahtjev za izdavanje licence
  1 files      187 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila
  1 files      238 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 12.6.2012.god
  1 files      219 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o uslovima i načinu za dobijanje licence
  1 files      132 downloads
Preuzimanje
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
  1 files      124 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 18.3.2013.
  1 files      39 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila
  1 files      43 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila
  1 files      140 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila
  1 files      110 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu za dobijanje licence
  1 files      58 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 30.10.2009.
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 3.7.2007.
  1 files      24 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH 14.6.2010.
  1 files      29 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o vršenju kontrole nad sprovođenjem propisa za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila
  1 files      57 downloads
Preuzimanje
Treći stručni seminar
  1 files      5 downloads
Preuzimanje
Obavještenje za seminar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Odgađanje pripremne nastave junski rok 2014
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje septembar 2013. instruktori vožnje
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje sticanje zvanja instruktora vožnje martovski rok 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obrazac prijave na ispit za sticanje licence
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence februar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2013
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje septembarski Rok 2015.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 4 licenciranje 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje mart 2015. instruktori vožnje
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje o ispitnim rokovima za sticanje licence 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje potvrde sa seminara 2012.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti martovski rok 2016.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 8.4.2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje septembar 2015.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 4.10.2013.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 19.9.2014.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 3 licenciranje
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Obavještenje licenciranje 2.4.2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Obavještenje instruktorski ispiti junski rok 2015.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje 2 licenciranje 2013.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2016.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje septembar 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje mart 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje juni 2015.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar oktobar 2014.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Obavještenje 2 – grupe za ispit 2013. licenciranje
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za instruktore vožnje septembar 2012.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila junski rok 2014.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2015.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje septembar 2013.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje 2016.
  1 files      0 download
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, septembar 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, jun 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Javni poziv instruktorski ispiti septembar 2013.
  1 files      1 download
Preuzimanje
Instruktorski ispiti obavjestenje septembar 2014.
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Javni poziv, instruktorski ispiti, mart 2014.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Ispitni rokovi, instruktorski ispit u 3. ispitnom roku 2015.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni Poziv, instruktorski ispiti, mart 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Obavještenje, licenciranje 2016.
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Javni poziv za licenciranje mart 2013.
  1 files      2 downloads
Preuzimanje
Struktura ispitnih centara i ispitnih mjesta i opštine koje im gravitiraju
  1 files      41 downloads
Preuzimanje
Ovlašćene zdravstvene ustanove za izdavanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za vozače motornih vozila
  1 files      44 downloads
Preuzimanje
Ovlašćene zdravstvene ustanove koje će vršiti ljekarske preglede instruktora vožnje
  1 files      50 downloads
Preuzimanje
Spisak auto-škola u Republici Srpskoj
  1 files      139 downloads
Preuzimanje
Zakon o obrazovanju odraslih
  1 files      318 downloads
Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
  1 files      142 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o načinu provjere poslodavaca
  1 files      56 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije
  1 files      64 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra organizatora obrazovanja
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Zakon o administrativnim taksama
  1 files      54 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o vrsti strucne spreme nastavnika
  1 files      115 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o postupku izbora organizatora obrazovanja odraslih
  1 files      48 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o formiranju ispitnih komisija, načinu rada i sprovođenju ispita
  1 files      75 downloads
Preuzimanje
Program usavršavanja medicinskih tehničara za rad u radioterapiji
  1 files      28 downloads
Preuzimanje
Program usavršavanja zubno-stomatoloških tehničara za rad u zubnoj protetici
  1 files      17 downloads
Preuzimanje
Program usavršavanja medicinskih i laboratorijskih tehničara za rad u transfuziji
  1 files      25 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara
  1 files      20 downloads
Preuzimanje
Programi osposobljavanja trenera terap. jahanja, za poslove štalara, trenera konja,trenera jahanja, instruktora škole jahanja
  1 files      1 download
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove pčelara
  1 files      17 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za šivača
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica
  1 files      34 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za zavarivača TIG postupkom
  1 files      24 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove vinara i vinogradara
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama
  1 files      8 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanjna za stolara namještaja
  1 files      27 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za zavarivača MIG-MAG postupkom
  1 files      31 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za tapetara
  1 files      15 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja proizvođača rasada povrća i cvijeća
  1 files      22 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove molera
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove pekara
  1 files      19 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za lakirera
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za poslove kopača u rudniku
  1 files      4 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta
  1 files      30 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za plasteničku proizvodnju
  1 files      21 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za personalnog asistenta za lica sa motoričkim i senzornim oštećenjima
  1 files      3 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja sakupljača gljiva
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za metalostrugara
  1 files      14 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za modelara obuće
  1 files      6 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za konfekcionara kablovskih setova
  1 files      7 downloads
Preuzimanje
Programi osposobljavanje za poslove vodoinstalatera, dimnjačara, armirača, rukovaoca građevinskih mašina, tesara i zidara
  1 files      30 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za izradu gornjih dijelova obuće
  1 files      11 downloads
Preuzimanje
Program osposobljavanja za bravara
  1 files      12 downloads
Preuzimanje
Javni konkurs za izbor organizatora obrazovanja
  1 files      10 downloads
Preuzimanje
Uputstvo za administrativne takse
  1 files      25 downloads
Preuzimanje
Pravilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih
  1 files      73 downloads
Preuzimanje