U Službenom glasniku broj 11. od 12.februara 2020.godine izašao je program osposobljavanja za frizera. Program osposobljavanja za frizera

Pročitaj više

Zavod za obrazovanje odraslih, uz podršku DVV International Кancelarija u BiH, je 28. i 29. novembra u Banjaluci organizovao predavanje i obuku za organizatore obrazovanja odraslih: „Razvoj i izrada programa obrazovanja odraslih“ koje je održao prof. dr Miomir Despotović redovni profesor na katedr...

Pročitaj više

U organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Njamačkog saveza visokih narodnih škola DVV International – Кancelarije za BiH, i u saradnji sa Andragoškim centrom Republike Slovenije organizovana je studijska posjeta Republici Sloveniji. Cilj posjete je bio upoznavanje sa sistemom obrazovanja od...

Pročitaj više

Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske, održao je proteklog vikenda u Zvorniku dvodnevnu nastavu, po odobrenom Programu za redovno periodično osposobljavanje vozača motornih vozila.

Više na otvori link

Pročitaj više

30. oktobra u Bijeljini, Zavod za obrazovanje odraslih je u saradnji sa DVV Кancelarija u Bosni i Hercegovioni, organizovao okrugli sto: „Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede“ Ovo je poslije okruglog stola održanog u Banjaluci (održanog u junu mjesecu ove godine) drugi susret privr...

Pročitaj više