U Službenom glasniku broj 11. od 12.februara 2020.godine izašao je program osposobljavanja za frizera. Program osposobljavanja za frizera

Sljedeći članak Prethodni članak