U organizaciji Instituta za međunarodnu saradnju Njamačkog saveza visokih narodnih škola DVV International – Кancelarije za BiH, i u saradnji sa Andragoškim centrom Republike Slovenije organizovana je studijska posjeta Republici Sloveniji. Cilj posjete je bio upoznavanje sa sistemom obrazovanja odraslih u Republici Sloveniji, sa posebnim fokusom na načine finansiranja, međusektorsku saradnju i podjelu odgovornosti, ulogu zavoda za zapošljavanje i lokalnih zajednica u obrazovanju odraslih, funkcionisanje narodnih univerziteta kao ključnih nosioca sistema obrazovanja odraslih. Tokom boravka u Republici Sloveniji održano je niz sastanaka sa predstavnicima nadležnih ministarstava (obrazovanja, rada i zapošljavanja, finansija i dr.), Andragoškog centra Slovenije, Opštine Ajdovščine i Narodnog univerziteta Ajdovščine, Opštine Črnomelj i Narodnog univerziteta ZIК Črnomelj, Ljubljanskog narodnog univerziteta „Cene Štupar“, kao i drugih organizacija relevantnih za efikasno funkcionisanje sistema obrazovanja odraslih.