Zavod za obrazovanje odraslih, uz podršku DVV International Кancelarija u BiH, je 28. i 29. novembra u Banjaluci organizovao predavanje i obuku za organizatore obrazovanja odraslih: „Razvoj i izrada programa obrazovanja odraslih“ koje je održao prof. dr Miomir Despotović redovni profesor na katedri za Andragogiju i dekan Filozovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovim predavanjem i obukom, Zavod je nastavio aktivnost koja će u narednom periodu biti u fokusu djelovanja, a to je kvalitet obrazovanja, kojeg nema bez kontinuiranog usavršavanja nastavnog osoblja i organizatora obrazovanja odraslih. Podsjećamo da je krajem oktobra ove godine prof. dr Aleksandra Pejatović, takođe sa Odjeljenja Andragogije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održala predavanje i obuku: „Monitoring i evaluacija kvaliteta rada organizatora obrazovanja odraslih“. Direktor Zavoda mr Goran Zmijanjac je na početku predavanja i obuke pozdravio sve učesnike, uz napomenu da je obrazovanje odraslih partnerska djelatnost u kojoj svi partneri (od osoba koje se obrazuju, nastavnika, organizatora obrazovanja, poslodavaca, lokalne zajednice, Zavoda, ministarstava i Vlade Republike Srpske) imaju učešće, obavezu i odgovornost, kako bi ostvarili ciljeve obrazovanja – posebno obrazovanja odraslih. Direktor Zavoda je česnike podsjetio da će svi koji prisustvuju predavanjima i obuci u organizaciji Zavoda dobiti „Potvrdu o učešću“ sa temom koja je apsolvirana konkretnom obukom, a sve u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja odraslih.