U Službenom glasniku broj 11. od 12.februara 2020.godine izašao je program osposobljavanja za frizera. Program osposobljavanja za frizera

Pročitaj više

U Službenom glasniku broj 66. od 8.avgusta 2019.godine izašao je program osposobljavanja za montera i servisera liftova. Program osposobljavanja za montera i servisera liftova

Pročitaj više

U Službenom glasniku broj 4. od 22.januara 2019.godine izašli su programi osposobljavanja pica i koktel majstora.

p.o. koktel majstora.pdf p.o. pica majstora.pdf

Pročitaj više