O nama

U Republici Srpskoj obrazovanje odraslih je sastavni dio sistema obrazovanja, a svoju potvrdu dobilo je donošenjem niza važnih dokumenata. Zavod za obrazovanje odraslih je osnovan kako bi pružio podršku razvoju modernog i fleksibilnog sistema obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj koji će pratiti zahtjeve tržišta rada, načela cjeloživotnog učenja i primjere najbolje prakse iz zemalja članica EU. Zavod za obrazovanje odraslih na organizovan i sistematičan način provodi obrazovanje odraslih i radi na podizanju javne svijesti o važnosti kontinuiranog profesionalnog i ličnog usavršavanja. Osnivanje Zavoda za obrazovanje odraslih omogućeno je donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u junu 2009. godine. Zavod za obrazovanje odraslih, upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, otpočeo je sa radom u januaru 2010. godine. U nadležnosti Zavoda je da :