План јавних набавки за 2019.годину

На основу члана 17. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14), директора Завода за образовање одраслих доноси:

План јавних набавки за 2019.годину

Праћење реализације уговора