О нама

У Републици Српској образовање одраслих је саставни дио система образовања, а своју потврду добило је доношењем низа важних докумената. Завод за образовање одраслих је основан како би пружио подршку развоју модерног и флексибилног система образовања одраслих у Републици Српској који ће пратити захтјеве тржишта рада, начела цјеложивотног учења и примјере најбоље праксе из земаља чланица ЕУ. Завод за образовање одраслих на организован и систематичан начин проводи образовање одраслих и ради на подизању јавне свијести о важности континуираног професионалног и личног усавршавања.

Оснивање Завода за образовање одраслих омогућено је доношењем Закона о образовању одраслих, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила у јуну 2009. године. Завод за образовање одраслих, управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске, отпочео је са радом у јануару 2010. године. У надлежности Завода је да :