Курс – Грађевинске мјере заштите од пожара

Позивамо на курс цјеложивотног учења из области „Грађевинске мјере заштите од пожара“ који ће се одржати у сриједу, 20.03. 2019. године са почетком у 14:00 часова у сали број 2 на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, (изнад Правног факултета) Бања Лука.

Бесплатан курс цјеложивотног учења се реализује кроз учешће Универзитета у Бањој Луци у међународном пројекту „K-FORCE“- Knowledge for resilient society (Знање за отпорно друштво). Предавачи и теме предавања су:

проф. др. Винко Бабић- Настанак, посљедице и мјере заштите од пожара;
мр. Радован Белеслин- Смијернице за пројектовање конструкција оптерећених ватрогасним возилом;
Горан Марчета- Законска регулатива и заштита од пожара у пројектовању;
Дамир Босорић- Примјена система пасивне заштите од пожара;
Славко Масларић- Поступци понашања у случају пожара;
Ивана Кларић- Примјена програмских пакета за динамичку симулацију пожара и евакуацију (PyroSim и Pathfinder).

Након завршених предавања полазници раде тест знања. Сви полазници на крају предавања добијају сертификат о учешћу на курсу, а полазници који положе тест добијају сертификат о учешћу и положеном тесту.

Обавјештење, лиценцирање, припремна настава mart 2019.

На основу члана 178. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и чланом 12. Правилника о условима и начину добијања лиценце („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 12/07, 41/07 и 13/13), Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и лиценце испитивача из управљања моторним возилом број 07/5.4.2/249-6-6/19 од 28.1.2019. године да ће припремна настава и испити за додјелу лиценце бити одржани у просторијама Испитног центра Бања Лука, Ђуре Даничића број 2, Бања Лука.

Програм оспособљавања коктел и пица мајстора

У Службеном гласнику број 4. од 22.јануара 2019.године изашли су програми оспособљавања пица и коктел мајстора.

p.o. pica majstora 146.05 KB 11 downloads

...

p.o. koktel majstora 155.65 KB 6 downloads

...

Обавјештење инструкторски испити, припремна настава, мартовски рок 2019.

Инструктор

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 и 9/18) и
чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава
кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње
моторних возила број 07/5.4.2/248-5-1/19 од 10.1.2019. године, да ће припремна настава бити
одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.

План јавних набавки за 2019.годину

На основу члана 17. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14), директора Завода за образовање одраслих доноси:

Plan javnih nabavki za 2019.godinu 1.11 MB 34 downloads

...

Јавни позив за лиценцирање – мартовски рок 2019.

лиценцирање

Завод за образовање одраслих објавлљује јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за:

Лиценциране предаваче теоретске наставе
Лиценциране испитиваче теоретског дијела испита
Лиценциране испитиваче из управљања моторним возилом.

За додатне информације се можете обратити на email j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

Јавни позив за стицање звања инструктора вожње, мартовски рок 2019

Инструктор

Завод за образовање одраслих објављује Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у мартовском року 2019.године

За додатне информације се можете обратити на емаил j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

ОДРЖАНА ОСНОВНА АНДРАГОШКА ОБУКА У БИЈЕЉИНИ

Након Бања Луке у Бијељини је од 29.11 до 01.12.2018. Године, у организацији Завода за образовање одраслих Републике Српске и DVV International – Канцеларије за Босну и Херцеговину одржана Основна андрагошка обука за двадесет и четири учесника.

Циљна група били су наставници у школама и установама које проводе образовање одраслих из Републике Српске, регије Бијељина: Центар за образовање и обуку у Зворнику, Установа „Центар за образовање одраслих“ Бијељина, Пословно-техничка школа Бијељина, Установа за образовање одраслих „Доситеј“ Бијељина, Центар за образовање одраслих Зворник, ЈУ Техничка школа Михајло Пупин Бијељина.

За реализацију предвиђених садржаја учења тренери су користили богату палету андрагошких метода, али и технике демонстрације, модерације, визуализације и презентације.

Општи циљ обуке био је проширивање постојећих и усвајање нових знања учесника о психолошким основама и начинима рада са одраслима, дидактичко-методичким поставкама учења и поучавања одраслих, важности и улози ефективне комуникације у раду са одраслима, карактеристикама добре презентације и визуелизације, начинима рада са одраслима те могућностима примјене појединих метода и облика рада у свакодневном раду у образовању одраслих.