Програм оспособљавања коктел и пица мајстора

У Службеном гласнику број 4. од 22.јануара 2019.године изашли су програми оспособљавања пица и коктел мајстора.

p.o. pica majstora 146.05 KB 19 downloads

...

p.o. koktel majstora 155.65 KB 10 downloads

...

ОДРЖАНА ОСНОВНА АНДРАГОШКА ОБУКА У БИЈЕЉИНИ

Након Бања Луке у Бијељини је од 29.11 до 01.12.2018. Године, у организацији Завода за образовање одраслих Републике Српске и DVV International – Канцеларије за Босну и Херцеговину одржана Основна андрагошка обука за двадесет и четири учесника.

Циљна група били су наставници у школама и установама које проводе образовање одраслих из Републике Српске, регије Бијељина: Центар за образовање и обуку у Зворнику, Установа „Центар за образовање одраслих“ Бијељина, Пословно-техничка школа Бијељина, Установа за образовање одраслих „Доситеј“ Бијељина, Центар за образовање одраслих Зворник, ЈУ Техничка школа Михајло Пупин Бијељина.

За реализацију предвиђених садржаја учења тренери су користили богату палету андрагошких метода, али и технике демонстрације, модерације, визуализације и презентације.

Општи циљ обуке био је проширивање постојећих и усвајање нових знања учесника о психолошким основама и начинима рада са одраслима, дидактичко-методичким поставкама учења и поучавања одраслих, важности и улози ефективне комуникације у раду са одраслима, карактеристикама добре презентације и визуелизације, начинима рада са одраслима те могућностима примјене појединих метода и облика рада у свакодневном раду у образовању одраслих.

Представници Завода за образовање одраслих Републике Српске на Завршној конференцији EPALE BiH

У Бијељини, у етно селу Станишићи, 13. и 14. новембра одржана је завршна конференција у оквиру пројекта Електронске платформе за образовање одраслих (EPALE) који подржава ЕУ.
Током конференције представљени су резултати EPALE пројекта у БиХ, те резултати рада EPALE тимова из Србије, Црне Горе и Хрватске.
Истакнути стручњаци из области образовања одраслих, међу којима су и представници Завода, информисали су учеснике о својим искуствима која би могла бити у функцији стицања нових андрагошких знања и вјештина, с циљем подизања квалитета рада на виши ниво и вишег степена организовања и извођења образовања одраслих.
Дио конференције је био посвећен образовању одраслих на издржавању казнених санкција, те могућности примјене у БиХ.
Завршетак Конференције је обиљежила дискусија и Закључци о темама ове конференције.

ОДРЖАНА ОСНОВНА АНДРАГОШКА ОБУКА

У Бањалуци је од 25. до 27. октобра 2018. Године, у организацији Завода за образовање одраслих Републике Српске и DVV International – Канцеларије за Босну и Херцеговину одржана Основна андрагошка обука за двадесет и једног учесника.

Циљна група били су наставници у школама и установама које проводе образовање одраслих из Републике Српске, регије Бањалука: Установа за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар“ (4 полазника), ЈУ Пољопривредна школа Бањалука (2 полазника), ЈУ Машинска школа Приједор (3 полазника), СЦ „Гаудеамус“ Бањалука (2 полазника), ЈУ Раднички Универзитет Бањалука (2 полазника), Школа за образовање одраслих „Примус – еду“ Градишка (2 полазника), СШЦ „Гемит Апеирон“ Бањалука (2 полазника), Школа за образовање одраслих „Оптимус – НУБЛ“ Бањалука (1 полазник), ЈУ СШЦ Приједор (3 полазника), од тога 14 жена и 7 мушкарца.

За реализацију предвиђених садржаја учења тренери су користили богату палету андрагошких метода, али и технике демонстрације, модерације, визуализације и презентације.

Општи циљ обуке био је проширивање постојећих и усвајање нових знања учесника о психолошким основама и начинима рада са одраслима, дидактичко-методичким поставкама учења и поучавања одраслих, важности и улози ефективне комуникације у раду са одраслима, карактеристикама добре презентације и визуелизације, начинима рада са одраслима те могућностима примјене појединих метода и облика рада у свакодневном раду у образовању одраслих.

Програм оспособљавања за обављање послова производње сира

У службеном гласнику број 32 од 19.04.2018.године изашао је Програм оспособљавања за обављање послова производње сира.

p.o. za obavljanje poslova proizvodnje sira 155.35 KB 28 downloads

...

Програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила

У службеном гласнику РС број 13. од 15.02.2018.године објављен је програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила.

Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала

CNC operater za obradu metala

У Службеном гласнику РС број 88/17 објављен је Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала.

Програми оспособљавања за мехатроничара и CNC програмера

У службеном гласнику број 87 од 21.септембра 2017 објављени су програми оспособљавања за мехатроничара и CNC програмера.

Program osposobljavanja za CNC programera 202.48 KB 63 downloads

...

Program osposobljavanja mehatroničara 211.53 KB 50 downloads

...

 

Програм оспособљавања за контруктора и моделара женске конфекције

У Службеном гласнику број 43 од 8. маја 2017.године изашао је програм оспособљавања за контруктора и моделара женске конфекције.

Прог.усавршавања зубно-стоматолошких техничара за рад у зубној протетици

У Службеном гласнику број 111/14. изашао је програм усавршавања зубно-стоматолошких техничара за рад у зубној протетици