Обавјештење инструкторски испити, припремна настава, јунски рок 2019.

Инструктор

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 и 9/18) и чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-34/19 од 25.3.2019. године, да ће припремна настава бити одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.

Јавни позив за стицање звања инструктора вожње, јунски рок 2019.године

Инструктор

Завод за образовање одраслих објављује Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у јунском року 2019.године

За додатне информације се можете обратити на емаил j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

Обавјештење, лиценцирање, припремна настава mart 2019.

На основу члана 178. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и чланом 12. Правилника о условима и начину добијања лиценце („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 12/07, 41/07 и 13/13), Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и лиценце испитивача из управљања моторним возилом број 07/5.4.2/249-6-6/19 од 28.1.2019. године да ће припремна настава и испити за додјелу лиценце бити одржани у просторијама Испитног центра Бања Лука, Ђуре Даничића број 2, Бања Лука.

Обавјештење инструкторски испити, припремна настава, мартовски рок 2019.

Инструктор

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 и 9/18) и
чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава
кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње
моторних возила број 07/5.4.2/248-5-1/19 од 10.1.2019. године, да ће припремна настава бити
одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.

Јавни позив за лиценцирање – мартовски рок 2019.

лиценцирање

Завод за образовање одраслих објавлљује јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за:

Лиценциране предаваче теоретске наставе
Лиценциране испитиваче теоретског дијела испита
Лиценциране испитиваче из управљања моторним возилом.

За додатне информације се можете обратити на email j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

Јавни позив за стицање звања инструктора вожње, мартовски рок 2019

Инструктор

Завод за образовање одраслих објављује Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у мартовском року 2019.године

За додатне информације се можете обратити на емаил j.vucic@mpoo.org или на телефон 051/228-282.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о оспособљавању за возача моторних возила 23.10.2018.

Zakon i pravilnici

У Службеном гласнику број 74. од 23.10.2018.године изашао је Правилник о измјенама и допунама Правилника о оспособљавању за возача моторних возила.

Обавјештење, лиценцирање, припремна настава септембар 2018.

На основу члана 178. Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и чланом 12. Правилника о условима и начину добијања лиценце („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 12/07, 41/07 и 13/13), Завод за образовање одраслих обавјешава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и лиценце испитивача из управљања моторним возилом да ће припремна настава и испити за додјелу лиценце бити одржани у просторијама Испитног центра Бања Лука, Ђуре Даничића број 2, Бања Лука:

Обавјештење инструкторски испити, припремна настава, септембарски рок 2018.

Инструктор

На основу члана 181. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 8/17) и чланова 2, 3,4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-35/18 од 10.9.2018. године, да ће припремна настава бити одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.

ПОЗИВ НА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ за инструкторе, лицепциране предаваче теоретске наставе, испитиваче теоретског дијела испита и испитиваче из управљања моторним возилом

Обавјештавамо вас да Саобраћајни факултет Добој, уз сагласност Завода за образовање одраслих Републике Српске, дана 13.10. 2018. године на Саобраћајном факултету у Добоју, организује Стучно усавршавање под називом „Значај и улога саобраћајне сигнализације у обуци возача и њен утицај на безбједност саобраћаја“ и „Начин и обавезе поштивања „зауставне линије“ и „линије прегледности““за инструкторе, лиценциране предаваче теоретске наставе, испитиваче теоретског дијела испита и испитиваче из управљања моторним возилом.
Заинтересовани учесници ће Увјерења о учешћу моћи користити као доказ о извршеној обавези усавршавања приликом продужавања важности инструкторских дозвола или лиценци код Завода за образовање одраслих.
Котизација за учешће износи 50 КМ.
Позивамо заинтересоване да пријаве изврше до 12.10.2017. год. на тел. 053/200/103 или на е-маил saob.fak@teol.net