Обавјештење инструкторски испити, припремна настава, мартовски рок 2019.

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 8/17 и 9/18) и
чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих обавјештава
кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње
моторних возила број 07/5.4.2/248-5-1/19 од 10.1.2019. године, да ће припремна настава бити
одржана према распореду који је планиран Јавним позивом.