ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА АУТО-ШКОЛЕ

Дана, 29.8.2018.године
У складу са чланом 18. став 2. Правилника о оспособљавању за возача моторних возила („Службени гласник БиХ“, број 46/12 и 12/18) обавјештавамо вас да је неопходно да благовремено доставите цјеновнике на овјеру, будући да исти неће бити ретроактивно овјерени, а њихова примјена ће бити могућа само након датума овјере.