ОДРЖАНА ОСНОВНА АНДРАГОШКА ОБУКА У БИЈЕЉИНИ

Након Бања Луке у Бијељини је од 29.11 до 01.12.2018. Године, у организацији Завода за образовање одраслих Републике Српске и DVV International – Канцеларије за Босну и Херцеговину одржана Основна андрагошка обука за двадесет и четири учесника.

Циљна група били су наставници у школама и установама које проводе образовање одраслих из Републике Српске, регије Бијељина: Центар за образовање и обуку у Зворнику, Установа „Центар за образовање одраслих“ Бијељина, Пословно-техничка школа Бијељина, Установа за образовање одраслих „Доситеј“ Бијељина, Центар за образовање одраслих Зворник, ЈУ Техничка школа Михајло Пупин Бијељина.

За реализацију предвиђених садржаја учења тренери су користили богату палету андрагошких метода, али и технике демонстрације, модерације, визуализације и презентације.

Општи циљ обуке био је проширивање постојећих и усвајање нових знања учесника о психолошким основама и начинима рада са одраслима, дидактичко-методичким поставкама учења и поучавања одраслих, важности и улози ефективне комуникације у раду са одраслима, карактеристикама добре презентације и визуелизације, начинима рада са одраслима те могућностима примјене појединих метода и облика рада у свакодневном раду у образовању одраслих.