ОДРЖАНА ОСНОВНА АНДРАГОШКА ОБУКА

У Бањалуци је од 25. до 27. октобра 2018. Године, у организацији Завода за образовање одраслих Републике Српске и DVV International – Канцеларије за Босну и Херцеговину одржана Основна андрагошка обука за двадесет и једног учесника.

Циљна група били су наставници у школама и установама које проводе образовање одраслих из Републике Српске, регије Бањалука: Установа за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар“ (4 полазника), ЈУ Пољопривредна школа Бањалука (2 полазника), ЈУ Машинска школа Приједор (3 полазника), СЦ „Гаудеамус“ Бањалука (2 полазника), ЈУ Раднички Универзитет Бањалука (2 полазника), Школа за образовање одраслих „Примус – еду“ Градишка (2 полазника), СШЦ „Гемит Апеирон“ Бањалука (2 полазника), Школа за образовање одраслих „Оптимус – НУБЛ“ Бањалука (1 полазник), ЈУ СШЦ Приједор (3 полазника), од тога 14 жена и 7 мушкарца.

За реализацију предвиђених садржаја учења тренери су користили богату палету андрагошких метода, али и технике демонстрације, модерације, визуализације и презентације.

Општи циљ обуке био је проширивање постојећих и усвајање нових знања учесника о психолошким основама и начинима рада са одраслима, дидактичко-методичким поставкама учења и поучавања одраслих, важности и улози ефективне комуникације у раду са одраслима, карактеристикама добре презентације и визуелизације, начинима рада са одраслима те могућностима примјене појединих метода и облика рада у свакодневном раду у образовању одраслих.