Stručno usavršavanje Banja Luka, decembar 2017.

Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava :

JAVNI POZIV
STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM