Zakon o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 06.02.2018.

U službenom glasniku BiH broj 9/18 od 06.02.2018.godine izašao je Zakon o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.