Јавни конкурс

На основу члана Зl. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике
Српске“ број 118/08, 117 /11, З7 /12 и 57 /16), члана 80. став З. Закона о републичкој управи (11 Службени гласник Републике Српске“ број 115/18), члана З9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу за образовање одраслих („Службени гласник Републике Српске“ број 5/10, 5З/10, 2З/12, 60/15 и 41/16) и члана 4 . Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ( 11 Службени гласник Републике Српске“ број З8/12 и 20/15), в.д . директора Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника – Референт за вођење евиденција о образовању одраслих у Одјељењу за план и анализу

  • број извршилаца 1

Позив на јавну расправу

Позив на јавну расправу о Нацрту Закона о образовању одраслих који је усвојен на 18. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. септембра 2021, године.

Распоред одржавања јавних расправа погледајте у документу испод:

Обавјештење за кандидате 05.10.2021.године

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и лиценце испитивача из управљања моторним возилом број 07/5.4.2/249-6-45/21 од 10.09.2021. године и којима је одобрено присуство припремној настави да ће настава и испити за додјелу лиценце бити одржани у Испитном центру за полагање возачких испита, Ђуре Даничића 2, Бања Лука.

Рокови за пријаву, испитни рокови, спискови кандидата и сл. се налазе у документу испод…

Обавјештење – припремна настава и инструкторски испити – септембар 2021

Instruktor

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-24/21 од 06.09.2021. године, да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2, према терминима који су објављени у Јавном позиву. Више на линку испод.

Позив на стручно усавршавање – Добој – септембар 2021.године

Обавјештавамо вас да Саобраћајни факултет Добој, уз сагласност Завода за образовање одраслих Републике Српске, дана 25.09.2021. године на Саобраћајном факултету у Добоју, организује Стучно усавршавање по темама „Утицај предложених измјена ЗОБС-а на безбједност саобраћаја и упознавање будућих возача са правилима понашања“ и „Побољшање квалитета практичне обуке кандидата за возаче“ за инструкторе, лиценциране предаваче теоретске наставе, испитиваче теоретског дијела испита и испитиваче из управљања моторним возилом.

Прочитај: