РЕЗУЛТАТ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 31.01.2024. године. Интервју са кандидатима je обављен дана 26.02.2024.  године.

На основу Листе успјешних кандидата коју је сачинила Комисија за спровођење поступка избора намјештеникa, објављује се резултат јавне конкуренције за раднo мјестo:

Благајник – Одјељење за опште, правне и економске послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

 1.Милана Кукић,број додијељених бодова30

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног  конкурса за пријем намјештеника – благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, један извршилац:

  1. Милана Кукић

Улазни интервју ће се одржати дана: 26.02.2024. године (понедјељак) у 09:00 сати – Интервју ће се одржати у просторијама Завода за образовање одраслих, Вука Караџића број 1 у Бањој Луци.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НАМЈЕШТЕНИКА 

Директор Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника:
Благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, број извршилаца 1, статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са ССС – један извршилац.

Нови правилници у образовању одраслих

План образовања одраслих за 2023.годину

На основу члана 9. став 2. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/21) и чла-на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), на приједлог Завода за образовање одраслих, министар просвјете и културе, 30. децембра 2022. године, доноси…