О нама

У Републици Српској образовање одраслих је саставни дио система образовања, а своју потврду добило је доношењем низа важних докумената. Завод за образовање одраслих је основан како би пружио подршку развоју модерног и флексибилног система образовања одраслих у Републици Српској који ће пратити захтјеве тржишта рада, начела цјеложивотног учења и примјере најбоље праксе из земаља чланица ЕУ. Завод за образовање одраслих на организован и систематичан начин проводи образовање одраслих и ради на подизању јавне свијести о важности континуираног професионалног и личног усавршавања.

Оснивање Завода за образовање одраслих омогућено је доношењем Закона о образовању одраслих, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила у јуну 2009. године. Завод за образовање одраслих, управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске, отпочео је са радом у јануару 2010. године. У надлежности Завода је да :

 • врши стручне и друге послове који се односе на област образовања одраслих,
 • врши аналитичке и развојне послове у дјелатности образовања одраслих,
 • усклађује приједлоге заинтересованих страна,
 • припрема, прати и развија програме образовања одраслих,
 • обавља надзор над стручним радом установа за образовање одраслих,
 • води базу података и осигурава информације за надлежно министарство,
 • води Централни регистар програма, полазника и организатора образовања одраслих,
 • утврђује критеријуме за успостављање и спровођење програма образовања одраслих и оцјењује испуњеност услова,
 • одобрава посебне програме образовања,
 • праћење и вредновање програма, као и утврђивање квалитета програма,
 • организује и спроводи стручно усавршавање наставника и предавача,
 • обавља информацијско-документацијску и издавачку дјелатност,
 • даје стручна мишљења и упутства организаторима образовања одраслих,
 • учествује и имплементира пројекте из програма за цјеложивотно учење,
 • врши организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци,
 • издаје дозволе за инструктора вожње и лиценце,
 • врши контролу и надзор над спровођењем обуке и испита за возаче,
 • ради друге послове у складу са законом.

  Организациони дијаграм