Јавни позив за стицање звања инструктора вожње 18.3.2024

Instruktor

Завод за образовање одраслих објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

више на линку испод…

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ

На основу Сагласности Завода за  образовање  одраслих, Министарства  просвјете  и  културе Републике Српске, број: 07/5.4.1/034-74/24 од 16.02.2024. године, Саобраћајни факултет Паневропског Универзитета Апеирон, оглашава :

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ ИНСТРУКТОРА, ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Кандидати који су у претходним роковима присуствовали припремној настави, али нису завршили процес лиценцирања, могу приступити испитима под условом да у датом року доставе пријаву на овај јавни позив. Након истека рока за пријаву путем електронске поште ће бити обавијештени о евентуалној потреби да доставе додатну документацију.

Припремна настава и испити за стицање звања – инструктор вожње

Instruktor

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-1/24 од 22.01.2024. године, да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2…

РЕЗУЛТАТ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 31.01.2024. године. Интервју са кандидатима je обављен дана 26.02.2024.  године.

На основу Листе успјешних кандидата коју је сачинила Комисија за спровођење поступка избора намјештеникa, објављује се резултат јавне конкуренције за раднo мјестo:

Благајник – Одјељење за опште, правне и економске послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

 1.Милана Кукић,број додијељених бодова30

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног  конкурса за пријем намјештеника – благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, један извршилац:

  1. Милана Кукић

Улазни интервју ће се одржати дана: 26.02.2024. године (понедјељак) у 09:00 сати – Интервју ће се одржати у просторијама Завода за образовање одраслих, Вука Караџића број 1 у Бањој Луци.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НАМЈЕШТЕНИКА 

Директор Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника:
Благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, број извршилаца 1, статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са ССС – један извршилац.