План образовања одраслих за 2023.годину

На основу члана 9. став 2. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/21) и чла-на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), на приједлог Завода за образовање одраслих, министар просвјете и културе, 30. децембра 2022. године, доноси…