Почетак

Пронађи занимање у образовању одраслих

Пронађи све о образовању одраслих, организаторе образовања, занимања, e-mail адресе, web сајт.

Вјежбај тестове за полагање возачких испита

Провјерите своје знање, научите знакове, раскрснице, тестови прве помоћи, припремите се за полагање теоретског дијела испита за полагање возачких испита.

Распоред полагања теоретског дијела возачких испита

Распоред полагања теоретског дијела возачких испита по испитним центрима.


Конкурси за образовање одраслих

Приказ тренутно отворених конкурса са подацима о организаторима образовања


Новости

Препоруке које се односе на провођење мјера приликом пружања услуга едукације због корона вируса

Ове се препоруке односе на провођење мјера приликом извођења наставе у образовању одраслих. Препоруке укључују поштовање мјера: Личне хигијене-хигијене руку Хигијене радног простора (објекта/учионица) Физичке дистанце Респираторне хигијене и личне заштитне опреме Лична хигијена-хигијена руку Редовно одржавајте хигијену руку. Кад год је могуће, перите руке сапуном и водом у трајању од 20 секунди. Ако то …

Упутство за ублажавање мјера – Ауто-школе

Ове се препоруке односе на провођење мјера приликом пружања услуга едукације полазника теоретске и практичне наставе у ауто-школама. Препоруке укључују поштовање мјера: Личне хигијене-хигијене руку Хигијене радног простора (објекта/учионица у којима се обавља теоретски дио наставе и возила у којем се обавља практични дио наставе) Физичке дистанце Респираторне хигијене и личне заштитне опреме Лична хигијена-хигијена …

Обавјештење о почетку кампање „Нити 1 брза вожња“

Обавјештавају се кандидати за возаче, ауто-школе, инструктори вожње, предавачи теоретске наставе, испитивачи и сва друга заинтересована лица да ће се превентивна кампања из области безбједности саобраћаја под називом „Нити 1 брза вожња“ одржати у периоду од 19. јуна до 30. септембра 2020. године у циљу повећаног утицаја на безбједност свих учесника у саобраћају. Провођење кампање …

Образовање

Образовање одраслих

Најважнији кораци у досадашњем раду Завода су усвајање Програма рада Завода и приједлога Плана образовања одраслих који доноси Влада Републике Српске; имплементација Закона о образовању одраслих и доношење правилника; анимирање установа и институција које се могу и желе бавити образовањем одраслих, као и полазника образовања одраслих; доношење приједлога наставних планова и програма за основно образовање одраслих и средње стручно образовање одраслих за занимања трећег и четвртог степена стручне спреме и доношење приједлога програма оспособљавања и усавршавања.
Завод за образовање одраслих је од свог оснивања омогућио примјену Закона о образовању одраслих, односно створио предуслове за системско увођење образовања одраслих у цјелокупни образовни систем Републике Српске, те на тај начин омогућио побољшање запошљивости и животног стандарда становништва и задовољење потреба појединаца за стицањем посебних знања и компетенција у складу са њиховим могућностима, потребама и афинитетима.

Образовање у саобраћају

Образовање има једну од најзначајнијих функција у сваком друштву, зато државе преузимају бригу о организовању и финансирању образовања. Кроз образовање се утврђују друштвене норме и вриједности и изграђује осјећај припадности својој заједници, друштвеној групи, религији. Кроз образовни систем такође се развијају и осећања за властиту културу, поштовање принципа и солидарност. Преко школовања се обликује свијест и гледиште појединца, када су у питању процеси у друштву и систем власти.

Изреке