porn video
porno xxx gratis
hd porno
free porn video
Perfect pussy debut
HD sex
rujizz
video porno
free porn
indian porn
porn hd
xxx japan 18

Образовање одраслих

Закон и правилници
        
НПП
        

Програми формалног образовања одраслих за стицање средње стручне спреме, преквалификацију и доквалификацију изводе се према наставним плановима и програмима за редовне ученике средње школе, на начин да се број часова теоретске наставе умањује за 50%, док се број часова практичне наставе не умањује.
Више на https://www.rpz-rs.org/22/rpz-rs/NPP/za/srednje/obrazovanje/i/vaspitanje

Оспособљавање
        
Усавршавање
        
Остало
        
Списак организатора образовања одраслих
Мапа организатора образовања одраслих