Образовање одраслих

Закон и правилници
        
НПП
        

Програми формалног образовања одраслих за стицање средње стручне спреме, преквалификацију и доквалификацију изводе се према наставним плановима и програмима за редовне ученике средње школе, на начин да се број часова теоретске наставе умањује за 50%, док се број часова практичне наставе не умањује.

Оспособљавање
        
Усавршавање
        
Остало
        
Списак организатора образовања одраслих
Мапа организатора образовања одраслих