Програм оспособљавања за фризера

У Службеном гласнику број 11. од 12.фебруара 2020.године изашао је програм оспособљавања за фризера.