Програм оспособљавања за монтера и сервисера лифтова

У Службеном гласнику број 66. од 8.августа 2019.године изашао је програм оспособљавања за монтера и сервисера лифтова.