Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у мартовском року 2021.године

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини(“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13,8/17и 9/18) и чланова2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА