ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СЕПТЕМБАР 2021.године

Instruktor

Завод за образовање одраслих објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

I УСЛОВИ
Право оспособљавања и полагања испита, односно пријаве на Јавни позив за стицање звања инструктора
вожње моторних возила има лице које испуњава сљедеће услове:

  1. Да има најмање средњу стручну спрему;
  2. Да има најмање три године возачку дозволу оне категорије за коју полаже испит;
  3. Да има увјерење о здравственој способности, не старије од 12 мјесеци;
  4. Да му у посљедњих пет година није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним возилом, прочитајте више на линку испод.

Нове тестовне комбинације у употреби од 01.09.2021.године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
(нове тестовне комбинацијe за испит из прописа и прве помоћиу употреби од 01.09.2021. године)

Обавјештавамо вас да је Министарство комуникација и транспорта БиХ извршило измјену Каталога тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ.

У складу са наведеним Завод за образовање одраслих је приступио изради нових тестовних комбинација које су усклађене са измјењеним Каталогом тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ.

Од 01.09.2021. године испит из прописа и прве помоћи ће бити спровођен уз употребу нових тестовних комбинација, без обзира на период у којем су кандидати завршили оспособљавање.

Нови Каталог тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ можете преузети на службеној интернет страници Министарства комуникација и транспорта БиХ https://www.mkt.gov.ba/ , у дијелу који се односи на „Транспорт“, „Документи“ под насловом „Остали документи“.

Нацрт Закона о образовању одраслих 12.07.2021.године

amblem

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 i 73/12), Министарство просвјете и културе објављује Нацрт Закона о образовању одраслих, како би се исти учинио доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања евентуалних мишљења, приједлога и сугестија.

Евентуалне сугестије, мишљења и примједбе могу се слати на e-mail: senka.buha@mp.vladars.net

Обавјешење о стицању звања возача-инструктора моторних возила јунски рок 2021

Instruktor

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-16/21 од 21.04.2021. године, да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2, Кандидати могу локацију Испитног центра погледати на страници Завода за образовање одраслих http://www.mpoo.org/?page_id=414.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЈУНИ 2021.године

Instruktor

Завод за образовање одраслих објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

I УСЛОВИ
Право оспособљавања и полагања испита, односно пријаве на Јавни позив за стицање звања инструктора
вожње моторних возила има лице које испуњава сљедеће услове:

  1. Да има најмање средњу стручну спрему;
  2. Да има најмање три године возачку дозволу оне категорије за коју полаже испит;
  3. Да има увјерење о здравственој способности, не старије од 12 мјесеци;
  4. Да му у посљедњих пет година није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним возилом,

више на …