Јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за стицање лиценце, фебруар 2021.године

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и члановима 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о условима и начину добијања лиценце (“Службени гласник БиХ“, број 12/07, 41/07 и 13/13), Завод за образовање одраслих расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву кандидата за полагање испита за стицање лиценце:

  1. Предавача теоретске наставе
  2. Испитивача из теоретског дијела испита
  3. Испитивача из управљања моторним возилом

Јавни позив за пријаву кандидата за стицање звања инструктора вожње моторних возила у мартовском року 2021.године

Instruktor

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини(“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13,8/17и 9/18) и чланова2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Инструкторски испити, припремна настава, испитни рокови, септембар 2020.

Instruktor

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су пријаве на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-29/20 од 07.09.2020. године, доставили до 24.09.2929. године да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2, Кандидати могу локацију Испитног центра погледати на страници Завода за образовање одраслих http://www.mpoo.org/?page_id=414.
Уредна и потпуна документација, коју су кандидати отпремили препоручено путем поште до дана 24.09.2020. године ће бити прихваћена. Пријаве са документацијом упућене након наведеног датума, неће бити узете у разматрање.

Јавни позив, стручно усавршавање Добој 03.10.2020.године

Обавјештавамо вас да Саобраћајни факултет Добој, уз сагласност Завода за образовање одраслих Републике Српске, дана 03.10.2020. године на Саобраћајном факултету у Добоју, због велике заинтересованости кандидата поново организује Стручно усавршавање по темама: „Значај и улога контроле процеса оспособљавања кандидата за возаче од стране полицијских службеника у функцији побољшања безбједности саобраћаја“ и „Утицаја критерија и начина провођења испита за возаче на обуку кандидата“ за инструкторе, лиценциране предаваче теоријске наставе, испитиваче теоријског дијела испита и испитиваче из управљања моторним возилом.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Поводом превентивне активности ЕВРОПСКА НЕДЈЕЉА МОБИЛНОСТИ која ће се проводити у периоду од 16. до 22. септембра 2020. године., позивамо све заинетересоване ауто-школе да доведу своје кандидате за возаче у терминима и на локацијама предвиђеним за активности кампање да пробају симулаторе „превртања возила“ и „косу раван“, те спознају који су то ефекти употребе сигурносног појаса приликом превртања возила, као и „пијаних наочара“ које симулирају различите степене алкохолисаности.

  • 18.09.2020. Требиње на платоу Културног центра од 10:00 до 12:00 часова
  • 21.09.2020. Власеница испред Шумарског факултета с почетком у 10:00 часова
  • 22.09.2020. Бијељина на тргу испред Градске управе с почетком у 11:00 часова