Обавјештење – припремна настава и испити – септембарски рок 2023

Завод за образовање одраслих обавјештава kандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-28/23 од 05.09.2023. године, да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2. Кандидати могу локацију Испитног центра погледати на страници Завода за образовање одраслих http://www.mpoo.org/?page_id=414.Списак пријављених кандидата се налази у Прилогу 1 овог обавјештења