ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ

На основу Сагласности Завода за  образовање  одраслих, Министарства  просвјете  и  културе Републике Српске, број: 07/5.4.1/034-74/24 од 16.02.2024. године, Саобраћајни факултет Паневропског Универзитета Апеирон, оглашава :

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ ИНСТРУКТОРА, ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ