РЕЗУЛТАТ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 31.01.2024. године. Интервју са кандидатима je обављен дана 26.02.2024.  године.

На основу Листе успјешних кандидата коју је сачинила Комисија за спровођење поступка избора намјештеникa, објављује се резултат јавне конкуренције за раднo мјестo:

Благајник – Одјељење за опште, правне и економске послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

 1.Милана Кукић,број додијељених бодова30

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног  конкурса за пријем намјештеника – благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, један извршилац:

  1. Милана Кукић

Улазни интервју ће се одржати дана: 26.02.2024. године (понедјељак) у 09:00 сати – Интервју ће се одржати у просторијама Завода за образовање одраслих, Вука Караџића број 1 у Бањој Луци.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НАМЈЕШТЕНИКА 

Директор Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника:
Благајник у Одјељењу за опште, правне и економске послове, број извршилаца 1, статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са ССС – један извршилац.

1. Јавни позив за стивање звања инструктора вожње 2024.године

Instruktor

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени гласник Републике Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА…

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА И ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА И ЗА ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА

Добој

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита са временским распоредом за интервју- ИЦ Добој-24.11.2023. године (за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Бијељина

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита са временским распоредом за интервју- ИЦ Бијељина-27.11.2023. године (за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Зворник

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита
са временским распоредом за интервју- ИЦ Зворник-27.11.2023. године
(за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Источно Сарајево

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита са временским распоредом за интервју- ИЦ Источно Сарајево-29.11.2023. године (за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Фоча

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита са временским распоредом за интервју- ИЦ Фоча-29.11.2023. године (за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Требиње

Листа кандидата за комисију за полагање возачких испита са временским распоредом за интервју- ИЦ Требиње-29.11.2023. године(за предсједника, испитивача теоретског дијела и испитивача из управљања)

Јавни позив за избор и именовање чланова комисија за полагање возачких испита

Дана 01.11.2023. године у дневном листу Независне новине објављен је Јавни позив за избор и именовање чланова комисија за полагање возачких испита за подручје Испитних центара Бања Лука, Приједор, Градишка, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, Источно Сарајево и Требиње.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Независне новине“.

Пријаве на јавни позив се подносе на прописаном образцу пријаве:

Обавјештење, лиценцирање, припремна настава и испити 10.10.2023.

Завод за образовање одраслих обавјештава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање лиценце предавача теоретске наставе, испитивача теоретског дијела испита и лиценце испитивача из управљања моторним возилом број 07/5.4.2/249-6-77/23 од 20.09.2023. године и којима је одобрено присуство припремној настави да ће настава и испити за додјелу лиценце бити одржани у Испитном центру за полагање возачких испита, Ђуре Даничића 2, Бања Лука…