План образовања одраслих за 2023.годину

На основу члана 9. став 2. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/21) и чла-на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), на приједлог Завода за образовање одраслих, министар просвјете и културе, 30. децембра 2022. године, доноси…

Јавни конкурс

На основу члана Зl. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике
Српске“ број 118/08, 117 /11, З7 /12 и 57 /16), члана 80. став З. Закона о републичкој управи (11 Службени гласник Републике Српске“ број 115/18), члана З9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу за образовање одраслих („Службени гласник Републике Српске“ број 5/10, 5З/10, 2З/12, 60/15 и 41/16) и члана 4 . Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ( 11 Службени гласник Републике Српске“ број З8/12 и 20/15), в.д . директора Завода за образовање одраслих расписује јавни конкурс за пријем намјештеника – Референт за вођење евиденција о образовању одраслих у Одјељењу за план и анализу

  • број извршилаца 1

Позив на јавну расправу

Позив на јавну расправу о Нацрту Закона о образовању одраслих који је усвојен на 18. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. септембра 2021, године.

Распоред одржавања јавних расправа погледајте у документу испод: