Нацрт Закона о образовању одраслих 12.07.2021.године

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 i 73/12), Министарство просвјете и културе објављује Нацрт Закона о образовању одраслих, како би се исти учинио доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања евентуалних мишљења, приједлога и сугестија.

Евентуалне сугестије, мишљења и примједбе могу се слати на e-mail: senka.buha@mp.vladars.net

Private File - Access Forbidden