Нове тестовне комбинације у употреби од 01.09.2021.године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
(нове тестовне комбинацијe за испит из прописа и прве помоћиу употреби од 01.09.2021. године)

Обавјештавамо вас да је Министарство комуникација и транспорта БиХ извршило измјену Каталога тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ.

У складу са наведеним Завод за образовање одраслих је приступио изради нових тестовних комбинација које су усклађене са измјењеним Каталогом тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ.

Од 01.09.2021. године испит из прописа и прве помоћи ће бити спровођен уз употребу нових тестовних комбинација, без обзира на период у којем су кандидати завршили оспособљавање.

Нови Каталог тестовних питања из Области I-Теоретска питања и из Области IV-Прва помоћ можете преузети на службеној интернет страници Министарства комуникација и транспорта БиХ https://www.mkt.gov.ba/ , у дијелу који се односи на „Транспорт“, „Документи“ под насловом „Остали документи“.